Mijn Werkwijze

Ik heb geen eigen praktijkruimte. Alle consulten zullen bij u thuis plaats vinden.
Ik heb expres voor deze opzet gekozen, omdat ik graag een maatwerk advies geef en daarom naar de mensen toe ga om mij beter in uw persoonlijke situatie te kunnen inleven. Het voedingsadvies wat ik u ga geven, dient namelijk toepasbaar te zijn in uw gezinssituatie. Ik houd nadrukkelijk rekening met uw woon- en werkomstandigheden.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Kennis maken 

Ik leer je graag kennen en bespreek in een gratis consult van een half uur wat ik voor je zou kunnen betekenen! Dit kennismakingsgesprek is GRATIS en VRIJBLIJVEND en zal bij u thuis plaatsvinden. We bekijken tijdens dit gesprek wat uw verwachtingen zijn en ik geef nadere uitleg en informatie over mijn werkwijze. Ook kunt u zich laten wegen op een professionele weegschaal en laat ik u mijn voedingsberekeningsprogramma op de laptop zien.

Wanneer u aan het eind van het gesprek besluit gebruik te maken van mijn begeleiding, overhandig ik de eetverslagformulieren en leg uit hoe ze ingevuld moeten worden.


Eetverslag 
Gedurende 5 dagen dient u nauwkeurig te noteren wat en hoeveel u eet en drinkt. Ook moeten daar een zaterdag en zondag bij zitten, omdat er dan vaak heel anders gegeten wordt. De verslagen kunnen worden teruggebracht of gemaild.

Intakegesprek
Vervolgens maken we een afspraak voor een intake-gesprek.
Tijdens het intake-gesprek, dat ongeveer 45 minuten duurt, wordt uw  BMI berekend, uw vetpercentage en uw middelomtrek gemeten en maak ik een gewichtsanalyse. Vervolgens nemen we samen het eetverslag door en maken we een behandelplan en in overleg zullen we een realistisch streefgewicht en streefdatum bepalen.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren ongeveer 20 minuten. Daarin wordt de voortgang en eventuele aanpassingen van het voedingsadvies besproken. Ook geeft ik diverse tips op het gebied van voeding, beweging en leefgewoonten.

Weegconsult
Na geruime tijd vervolgconsulten te hebben gevolgd, zijn alle thema’s (en ook de onderwerpen die u zelf aandraagt!) aan de orde geweest. Het is echter belangrijk om het gewicht onder controle te houden en voorkomen moet worden dat het jojo-effect (herhaaldelijk afvallen en weer aankomen) optreedt. Daarom is er de mogelijkheid van een weegconsult.