Vervolgconsulten

Tijdens het vervolg consult komen de volgende punten aan de orde:

  • Elke keer wordt u gewogen en wordt uw vetpercentage en uw BMI berekend
  • Uw ervaringen van de afgelopen week worden besproken
  • Tijdens het consult zal iedere keer een ander thema aan bod komen. Te denken valt aan tips en adviezen voor verjaardagen, feestjes, uit eten, vakantie etc. Ook het lezen van productinformatie op verpakkingen en welke gegevens hieruit gehaald kunnen worden om een keuze te maken voor een gezonde voeding is een belangrijk thema
  • Uw eetgedrag en bewegingspatroon worden bekeken
  • U heeft variatielijsten meegekregen zodat u kunt variëren in uw dagmenu en in tussendoortjes. We bekijken samen hoe dit in de praktijk toegepast wordt