Weegconsult

 Tijdens het weegconsultkomen de volgende punten aan deorde:

  • U wordt gewogen, uw vetpercentage en tailleomvang gemeten en uw BMI berekend
  • Uw ervaringen van de afgelopen periode worden besproken
  • Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of maken van opmerkingen
  • Uw eetgedrag en bewegingspatroon wordt bekeken
  • We bekijken hoe het varieren in de praktijk toegepast wordt